අපව අමතන්න

Hebei Faye Co., Ltd.

දුරකථන: 0086-311-85108245

Whatsapp:0086-18032435560

විද්යුත් තැපෑල:sales@fayeliving.com

ජංගම: 0086-18032435560

Wechat: 0086-18032435560

ස්කයිප්:ray_zhao24

එකතු කරන්න: කාමර 1203, B බ්ලොක්, අන්තර්ජාල කුළුණ, අංක 88 බටහිර Sanzhuang වීදිය, Xinhua දිස්ත්‍රික්කය, Shijiazhuang, 0500

kefu